Organisatie

Welzijn Ouderen Grave

De Stichting Welzijn Ouderen Grave heeft als doel het welzijn van alle ouderen en hun mantelzorgers in de gemeente Grave te bevorderen.

Onder welzijn verstaan wij: zelfredzaamheid, sociaal leven, cultuur, educatie, sociale veiligheid, financiën, wonen, gezondheid en het vervullen van dagelijkse levensbehoeften.

 

Beroepskrachten en vrijwilligers

Beroepskrachten en goed opgeleide vrijwilligers kunnen u daarbij ondersteunen.

Om het welzijn van ouderen en hun mantelzorgers te bevorderen biedt informatie, advies en ondersteuning.

Daarnaast zijn er diensten beschikbaar die bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen door de ouderen of de mantelzorgers te ontlasten.

 

Samenwerking

Welzijn Ouderen Grave heeft uitsluitend vrijwilligers maar werkt nauw samen met Gemeente Grave, Brabant Zorg, Sociom, Thuiszorg Pantein en Mooiland.

De verschillende lokale afgevaardigden van KBO, Zonnebloem, Ouderenadviseurs, Meer Bewegen voor Ouderen Grave, Catharinahof en Adviesraad Sociaal Domein, maken deel uit van onze stichting.

Deze organisaties hebben samen veel professionele krachten die onze vrijwilligers ondersteunen. Samen zetten zij zich in om het doel van Welzijn Ouderen Grave vorm te geven en uit te dragen.

 

Meedoen

U kunt bij ons terecht voor vrijwillligerswerk voor vrijwel alle activiteiten die op onze site te zien zijn. Er zijn altijd vacatures die passen bij de ondersteuning die u kunt en wilt geven.

  • A  A  A  A    
Zoeken

085 020 23 53

Baronesstraat 74
maandag t/m vrijdag

van 9.30 tot 12.30 uur

                                   


Copyright © 2018. All Rights Reserved.