Bestuur

Roland Eijbersen

voorzitter

Algemeen beleid en dagelijkse leiding

René Peters

Penningmeester

Financiële administratie, begroting en beled

Anja van Kempen

Secretaris

Jetty Janssen

Bestuurslid

Aandachtsgebied 'ouderenadviseurs'

Rien Krol

Bestuurslid ICT & Projecten

0486-729004
ma t/m vr 9:30 - 12:30